�����ی��_���������  

ارسال آدرس اين صفحه به دوستان از طريق ايميل

ی ϐی ǘ ی


   1 1  

>ϐی ǘ ی > ی ϐی ǘ ی


ی ϐی ǘ ی ی ϐی ǘ ی

تاريخ پست: ̝ 16 1392 - 4:32:33 PM
Admin
ی
تاريخ عضويت :

1 ی 1392

تعداد پست ها : 34

ی : 4048


ϐی ǘ  ی ی ϐی ǘ CLASSIC
ی ی ϐی ǘ ی ی ی

ʐ CLASSIC Z4

1) ی ϐی ی ی ی.

2) ی ی ǁی ی یی ی ی ǁی ی ی.

3) ʐ ی ی ی.

4) ی ǁی ی ʐ یی.

5) ی ǁی ی ی یϡی ی ی ی یی

( ی ی ی ی ی) Ӂ یی ی ی یی.

( ی ی ϐی ی ی ی ی ی)

6) ϐی ی ی ی.

7) ی ی ʐ ی Șی.ی ی ʐ ی ی ( ) ی.

8) ǐ ی یی ی ʐ ی یϡ

ی ی ی ALPHA SW ȍیی یی ی ی.

ی ی ی ی ی. یی ϐی ی Žی ϐی ی

ی ϡ ی ی . ی ی یی
: ʐ ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی

ی .

: ʐ ی 20 ی یی ϡ

ی ی ی ی ʐ ی .ʐ

ʐ ی (DISARM) (ARM) ی (PARTSET) ی .

1) (ARM)

Ϙ ( ) یʡʐ ی ʘ Žی (ی ی ی ϐی ی) ی ϡ

ARM ی ʐ . ی ی .

ی Ϙ یʡŽی ی ی ی .


2) (DISARM)

Ϙ ( ) یʡʐ ʘ Žی ی .ǐ ʐ ϡ

ی ʘ Žی ی ی .

ǐ 4 ی 24 ی ʐ ی ی .

ی Ϙ ( ) یʡ ی ی ی ی .

ی ی ʐ ی .


3) ی (PARTSET)

Ϙ (Žی ) یʡʐ ی ی ( ϐی ی) ی ی .

ی 1 2 .ǐ 24 ی ی ی .

ی ARM .

: ǐ یی ϡʐ ی 2 Žی ی Ӂ ی

ی ی .

ی

1) ی ی  WIRELESS ϐی ǘ ی

ی ی ی ʐ ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی . ی ی 2 ی ی .

2)

ǐ ی AUX ϡʐ . ی یی ی ی ی ی ی .

ی : ی ʐ Žی ی ϡ ی AUX ی ی

(ѐ ی ی ی ی)3) ϐی ی

ʐ ǐ ی ی 4 ( ی )

ʐ . ی ی یی یی ی.

4) ی LRN

ʐ ی 捘 LRN ی ی ی ʐ .

ی ی ی یی ʐ ی ی .ی ʐ ϐی ی Z4:

1) ʐ ی

2) ی AUX ی ی

3) Ϙ ( ) ی ی ی ی

4) Ϙ LRN ʐ ی ی

5) ʐ ی ی ی ی

6) Ϙ ی ی

7) ی AUX ی ی: ی ی ی ی 3 6 ʘ ی

: ʐ ی 8 ی

: ʐ LED ARM ی یی ϐی ی :

1) ی ʐ ی

2) 30 ی ی

3) Ϙ LRN ʐ ی ی

4) ی ی

5) ی Ϙ LRN ی

ǘ ی ی ی ʐ ی ی ی ی ی یی ی

ی . ی ی ی ʐ .ی Žی CLASSIC Z4:

Žی ʐ 2 ی ی ی 7 ی یی ی

1) ʐ ی DISARM

2) ی AUX ی Ӂ Ϙ LRN ی

3) Ϙ (Žی ) یی ی ی ی

4) Ϙ LRN ی

ʐ ی ی یی ی

ʘ ی ی ( 2 ی):

ʐ ی ی ی 4.5 ی Șی

ی یی ی ی ی:

1) ʐ ی DISARM

2) ی AUX ی Ӂ Ϙ LRN ی

3) Ϙ ( ) یی ی ی ی

4) Ϙ LRN ی

ʐ ی ی یی ی

ʘ ʐ ی ی ( 2 ی)ی ی OUT

ی ی ی ی ʐ ی

ی ی ی یی ی:

1) ʐ ی DISARM

2) ی AUX ی Ӂ Ϙ LRN ی

3) Ϙ () یی ی ی ی

4) Ϙ LRN ی

ʐ ی ی یی ی

ʘ ʐ ی ی ( 2 ی): ی ی () ی Ҙ Žی ی ی ی

24 : ZONE 4

4 ی 24

(ی ی ʐ ی ʘ ی ی ... ی )

ی ی یی ی:

1) ʐ ی DISARM

2) ی AUX ی Ӂ Ϙ LRN ی

3) Ϙ ( ) (Žی ) یی ی ی ی

4) Ϙ LRN ی

ʐ ی ی یی ی

ʘ ʐ ی ی ( 2 ی)ʘ Žی : CHRIP

ʐ ی ی ی ʘ Žی :

) ϐی ی SIREN

) ϐی ی SIREN SP

) ϐی ی

ʐ ی یی ی ی:

1) ʐ ی DISARM

2) ی AUX ی Ӂ Ϙ LRN ی

3) Ϙ ( ) یی ی ی ی

4) Ϙ LRN ی
ʐ ʘ Žی یی ی
ʘ ی ی ݡȡ .ی : CHIME

1 (Z1) ی ی ی ی ی ی ʐ ی ی ی

ی ی یی ی ی ی:

1) ʐ ی DISARM

2) Ϙ ( ) (Žی ) یی ی ی ی

ʐ ی ی CHIME ی

э : ی ی z4 ی ی ی z7 ϐی ǘ ی ϐی ی ی ی ی ی ی ϐی ǘ ی ی Ԙ ی ی Ǎ  یϐی ی ی ی  یԐ ϐی ϐی ϐی Ԑ ϐی ϐی ϐی ϐی ϐی یی ی DSC klaxon Irtec firewal pironix ی ی ی ی z4 3 ϐی ی z4 ی z4 ی z4 ی z4 ی z4205   Classic z4 CLASSIC Z7 ی 4 ی ϐی ی ϐی ϐی


ی ی ی ی
ی


ی 1

 |1| 


پاسخ به تاپيک
ی ی .

 

 

 

 

Copyright 2013 All Rights Reserved